E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 
 

Zařízení na energetické využívání komunálního odpadu Bern (CH)

Informace o aktivitách EIC

Navržení čištění spalin

Navržení zařízení ke snížení obsahu oxidů dusíku ve spalinách (zařízení DENOX)

Navržení zařízení kyselé extrakce úletového popílku

Vypracování koncepce sanace stávajících roštových ohnišť a kotlů

Optimalizace stávajících roštových ohnišť a kotlů

Navržení parního kotle s redukční stanicí pro soustavu centrálního zásobování teplem

Technický dozor

 

Technické parametry
Kapacita: 144 000 t/rok
Prosazení: 2x9 t/h
Výhřevnost: 6,7 - 14,2 MJ/kg
Fond provozní doby: 8000 h/rok
Parametry páry: 60 bar/430°C
Výroba energie: 3,7 MW el / 36 MW tep
Ohniště: Přesuvný rošt
Čištění spalin: DENOX - SNCR, elektrofiltr, mokrá vypírka
Počet linek: 2