E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 
 

Reference za poslední roky

Od založení společnosti v roce 1979 je k dispozici řada referenčních projektů a realizací. Následně jsou uvedeny vybrané reference z posledních let

AQUA-CONTACT v.o.s. (2017)

Legislativa kalového hospodářství - návrh technologického řetězce ČOV letiště Ruzyně

Pražské služby a.s. (2017)

Základní rozvojová studie odpadového hospodářství v ZEVO

FCC Česká republika (2017)

Poradenství a konzultace – energetické bilance

AVE Kralupy s.r.o. (2016)

Regulace průběhu spalovacího procesu

ÚJV Řež, a.s. (2016)

Zpracování procesních výpočtů

Pražské služby, a.s. (2016)

Analýza technologického a provozního stavu ZEVO. Návrhy na obnovu zařízení a posouzení jejich proveditelnosti

ČVUT, Praha (2016)

Posouzení spoluspalování tuhých alternativních paliv (TAP) ve stávajících práškových kotlích Elektrárny Chvaletice

Pražské služby, a.s. (2015)

Zrovnoměrní parního výkonu stávajících kotlů  - regulace spalovacího procesu

SMS CZ, s.r.o., Rokycany (2014)

Spalovna průmyslového odpadu Vilnius – posouzení projektu a jeho realizace

Město Zlín – Alpiq (2014)

Aproximativní objemová studie umístění ZEVO o roční kapacitě 40 000 tun odpadu

Studie – výběr vhodné varianty

Energetické využití materiálově nevyužitelných složek komunálního odpadu vznikajícího na území města Zlína

ŠKO ENERGO, Mladá Boleslav (2014)

Posouzení spoluspalování tuhých alternativních paliv (TAP) ve stávajících fluidních kotlích

ENERGOPROJEKT, Praha (2014)

Studie proveditelnosti ZEVO Mělník

Teplo Přerov (2013)

Ideová studie  ZEVO – Přerov

Centrum zhodnocovania odpadov v Žiari nad Hronom, SK (2013)

Posouzení praktické proveditelnosti systému zplyňování zbytkových látek z fermentátoru zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadů

EIC AG Baden CH (2013)

Studie: Porovnání způsobů nakládání s odpady: mechanicko-biologická úprava odpadů – energetické využití

Zařízení na termické zpracování zbytkového odpadu Bitterfeld SRN (2012, 2013)

Zadávací dokumentace pro rámcové výběrové řízení na změnu technologie čištění spalin a zpracování zbytkových látek z termického procesu

Studie: Posouzení proveditelnosti změny technologie čištění spalin a zpracování zbytkových látek z termického procesu

Návrh náhradní technologie čištění spalin a zpracování zbytkových látek z termického procesu

United Energy, a.s., Komořany (2011)

Zadávací dokumentace technologické části stavby zařízení na energetické využívání odpadu EVO Komořany

Projektová příprava zařízení na energetické využívání odpadu – Dokumentace přikládaná k žádosti o územní rozhodnutí a o stavební povolení

KIC Odpady, a.s., Ostrava (2010)

Zadávací dokumentace technologické části stavby „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji

Zařízení na termické zpracování zbytkového odpadu Bitterfeld, SRN (2009)

Optimalizace spalovacího procesu a zrovnoměrní výroby páry

KIC Odpady, a.s., Ostrava (2009)

Konsultační činnost při procesu EIA a územního řízení

AVE CZ/Energie AG, Praha (2009)

Zpracování výstupů zjišťovacího řízení EIA Rybitví

Teplárna Strakonice, (2009)

Konsultační činnost při plánování rekonstrukce stávajících teplárenských kotlů

AVE CZ/Energie AG, Praha (2008)

Posudek technického stavu spalovny průmyslových odpadů Synthos Kralupy

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava (2008)

Studie proveditelnosti k záměru vybudování Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji

Fecupral spol. s r.o., Vel’ký Šariš, SK (2008)

Stanovisko k záměru výstavby spalovny průmyslového odpadu

AVE CZ/Energie AG, Praha (2007)

Spalovna průmyslových odpadů Pardubice/Rybitví – Dokumentace EIA

PVS, a.s., Praha (2007)

Hodnocení variant „Koncepce kalového hospodářství ÚČOV Praha

SMS CZ, s.r.o., Rokycany, (2007)

Technická pomoc – návrh fluidní jednotky Jihlava

Orgrez Brno, (2007)

Výběr zhotovitele SAKO Brno (rošt, kotel, vertikální – horizontální tah)

AVE CZ/Energie AG, Praha (2006)

Spalovna průmyslových odpadů Pardubice/Rybitví - generální projektant rekonstrukce technologického řetězce

SMS CZ, s.r.o., Rokycany (2006)

Posudek dokumentace linky degradace kalů ČOV Jihlava

SWECO Hydroprojekt Praha (2006)

Supervize uvádění do provozu spalovací linky (fluidní ohniště) čistírenských kalů ČOV Jihlava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava (2005)

Technicko-ekonomická analýza Krajského integrované centra (KIC) využívání komunálních odpadů na území Moravskoslezského kraje

Benteler a.s., Saint-Ursanne, CH (2005)

Návrh ekologizace provozu výroby hliníkových dílců pro automobilový průmysl

Krajský úřad Libereckého kraje, Liberec (2005)

Kalové hospodářství Libereckého kraje – vypracování Realizačního programu Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje

Termizo a.s., Liberec (2005)

Studie na dostavbu II. procesní linky 96 000 tun komunálního odpadu za rok