E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 
 

KIC Karviná

Informace o aktivitách EIC

Technicko-ekonomická analýza Krajského integrované centra (KIC) využívání komunálních odpadů na území Moravskoslezského kraje.

Studie proveditelnosti k záměru vybudování Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji.

Konzultační činnost při procesu EIA a územního řízení.

Zadávací dokumentace technologické části stavby „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji".

 

 

 

 

Technické parametry
Druh odpadu: Komunální odpad
Kapacita: 192 000 t/rok
Prosazení: 2 x 12 t/h
Výhřevnost: 7,0 - 14,0 MJ/kg
Fond provozní doby: 8 000 h/rok
Parametry páry: 42 MPa/408°C
Ohniště: Přesuvný rošt
Čištění spalin: SNCR, DeDIOX, mokrá vypírka
Počet linek: 2