E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 
 

Energetické využití čistírenských kalů Praha - v areálu DRASTY - vyhnilý kal

Informace o aktivitách EIC

Studie "Energetické využití nevyhnilého kalu v areálu Drasty".

Návrh a dimenzování technologického řetězce.

 

Technické parametry
Druh odpadu: Vyhnilý kal
Kapacita: 98 tun TS/den
Prosazení: 2 x 8 t/h (vyhmilý kal), 2 x 0,354 - tun/h (shrabky)
Výhřevnost: 1,0 - 2,0 MJ/kg
Fond provozní doby: 8 760 h/rok
Parametry páry: 40 bar/ 400°C
Výroba energie: 2 MW el
Ohniště: Stacionární fluidní vrstva
Čištění spalin: elektrofilr, mokrá vypírka, SNCR - DENOX, tkaninový filtr DEDIOX
Počet linek: 3 (2 provoz + 1 rezerva)