E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 
 

Energetické využití čistírenských kalů Praha - ÚČOV - Praha Trója - nevyhnilý kal

Informace o aktivitách EIC

Projektová studie varianty zařízení na energetické využívání nevyhnilých čistírenských kalů o prosazení 145 t sušiny/d a shrabků z ÚČOV Praha.

Návrh a dimenzování technologického řetězce.

 

 

 

Technické parametry
Druh odpadu: Surový, nevyhnilý kal
Kapacita: 145 tun TS/den
Prosazení: 2 x 10 t/h (nevyhmilý, odvodněný kal), 2x0,354 tun/h shrabky
Výhřevnost: 1,75 - 3,5 MJ/kg
Fond provozní doby: 8 760 h/rok
Parametry páry: 40 bar/ 400°C - turbína 3 MW el
Výroba energie: 3 MW el
Ohniště: Stacionární fluidní vrstva
Čištění spalin: elektrofiltr, mokrá vypírka, SNCR - DENOX, tkaninový filtr DEDIOX
Počet linek: 3 (2 provoz + 1 rezerva)