E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Vyhnívání nebo energetické využívání surových čistírenských kalů?

Hyžík J.
Cyklus Odpadové dny, Hradec Králové, 2002