E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Vybrané statě projektování zařízení na energetické využívání odpadů

Hyžík J.
Seminář Spalování tuhých komunálních odpadů, Ústav energetiky Fakulty strojní ČVUT, Praha, 2012 Odborný seminář Environmentální souvislosti nakládání s odpady, Karlova univerzita, Praha, 2012