E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Tvorba emisí N2O z nekatalytických Denitrifikačních procesů při energetickém využívání odpadu

Borovec K., Ochodek T., Hyžík J., Skálová L.
Časopis Ochrana ovzduší, č. 1/2 2008, ISSN: 1211-0337, 2008