E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Tuhá alternativní paliva - vize nebo realita? Energetické využití odpadů a odpady z energetiky

Hyžík J.
Dny teplárenství a energetiky, Hradec Králové, 2016