E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Tepelné zpracování odpadů

Hyžík J.
Sborník přednášek Odpady, jejich využití a zneškodňování, VŠCHT Praha, 1996