E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Teorie a praxe energetického využívání odpadu

Hyžík J.
Enviromentální Aspekty, časopis Českého ekologického manažerského centra, č. 3, Praha, 2000