E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Spalovny odpadu Liberec a Malešice - Optimalizace a řízení spalovacího procesu

Hyžík J.
Sborník mezinárodní technologické konference Aprochem 99 (Aplikovaná procesní chemie), Mílovy, 1999