E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Předpoklady energetického využívání odpadu, Odpadové hospodářství Šv. konfederace, Švýcarská koncepce zpracování kalů

Hyžík J.
Vzdělávací seminář Nakládání se zbytkovým komunálním odpadem, KÚ Ústí nad Labem, 2005