E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Podmínky pro energetické využívání čistírenských kalů a jeho výhody

Hyžík J.
Časopis Energetika č. 2, ISSN: 0375-8842, 2003