E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Omezování emisí látek PCDD/F při energetickém využívání odpadů

Hyžík J.
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 3, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2004