E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Ochrana ovzduší při energetickém využívání odpadů

Hyžík J.
Časopis Ochrana ovzduší, č. 3/4 2002, ISSN: 1211-0337, 2002