E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Možnosti omezení emisí organických látek typu PCDD/PCDF - "dioxinů a furanů" ze spaloven komunálního odpadu

Hyžík J.
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 10, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 1999