E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Možné řešení kalového hospodářství ÚČOV Troja

Hyžík J.
Seminář Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v ČR (STEO), Praha, 2002