E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Modelové řešení termického využití tuhého komunálního odpadu na regionální úrovni

Hyžík J.
Sborník celostátní konference Životní prostředí ČR - stav a perspektivy, Praha, 1995