E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Koncepce zpracování kalů na příkladu Švýcarské konfederace

Hyžík J.
Odborná konference „Materiálové a energetické využití odpadů“, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha, ISBN: 80-86555-51-8, 2004