E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Fluidní spalování – nástroj k energetickému využívání surových čistírenských kalů

Hyžík J.
Alternativní energie, odborný časopis o obnovitelných zdrojích energie, č. 6, Praha, ISSN: 1212-1673, České ekologické manažerské centrum, 2002