E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Energetické využívání odpadů – význam a přínosy

Hyžík J.
Odpady, odborný časopis pro odpadové hospodářství a ekologii, č. 9, Praha, ISSN: 1210-4922, MK ČR 6330, 2004