E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Energetické využívání odpadů a udržitelný rozvoj v nakládání s materiály

Hyžík J.
Energetické výzkumné centrum, VŠB-TU Ostrava, 2002