E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Energetické využívání čistírenských kalů

Hyžík J.
VII konference „Životní prostředí České republiky – stav a perspektiva“, Česká společnost pro životní prostředí, Praha, 2002