E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

Energetické využití odpadu – EVO v předpisech EU

Hyžík J.
Odpadové fórum, odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách, č. 11 – mimořádná příloha, Praha, ISSN: 1212-7779, MK ČR E 8344, 2007