E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 

ČR, EU a odpadové hospodářství

Hyžík J.
Seminář Eureka, ČVUT, Praha, 2000