E.I.C., spol. s r.o., Ekologické a průmyslové poradenství
 
 

Pracovní oblasti

  • Komunální odpady – látkové a energetické využívání.
  • Průmyslové a nebezpečné odpady – fyzikálně-termické zpracování/energetické využívání.
  • Čistírenské kaly – odvodnění, sušení, termické zpracování/energetické využívání.
  • Energetika – výroba elektrické a tepelné energie, ekologizace energetických zařízení.
  • Hodnocení vlivů staveb na životní prostředí (EIA).
  • Bezpečnostní analýzy.
  • Expertní posudky.